International Yacht Training Worldwide
SportFlot

  Contact Information

  Applicant's Name: Yuri Podolny
  Address:
  Sportflot
  Ostashkovskoe , highway, Boltino, Moscow region, Russia, 141032

  Contact Information

  Applicant's Name: Yuri Podolny
  Current Membership Level: Yuri Podolny
  Address:
  Sportflot
  Ostashkovskoe , highway, Boltino, Moscow region, Russia, 141032