International Yacht Training Worldwide
Shanghai Yacht Club and Resort
#1043

Shanghai Yacht Club and Resort

  Contact Information

  Applicant's Name: Shi Lixian
  Address:
  Shanghai Yacht Club and Resort
  588, Jinshang Road, Jinze Town, Qingpu District, Shanghai, China, 201718

  Contact Information

  Applicant's Name: Shi Lixian
  Current Membership Level: Shi Lixian
  Address:
  Shanghai Yacht Club and Resort
  588, Jinshang Road, Jinze Town, Qingpu District, Shanghai, China, 201718